სერტიფიცირება

„გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია“ აკმაყოფილებს გერმანული TÜV SÜD-ის მკაცრ მოთხოვნებს, რასაც მიუნხენის ოფისის მიერ ლაბორატორიის სერტიფიცირება ადასტურებს. ჩვენთან ჩატარებული ტესტები და პროცესები CE-IVD სერტიფიცირებულია. ლაბორატორიამ წარმატებით გაიარა ISO 9001:2015-ის სერტიფიცირება. ამასთანავე, ინერგება ISO 27000 და ISO 17025. "გენეტიკის ეროვნულ ლაბორატორია"-ში მიმდინარეობს ამერიკული CAP აკრედიტაციის პროცესი.