მისია

ჩვენი მისია:

ადამიანის გენეტიკური პროფილის შესწავლა და ამ გზით, ჯანმრთელობაზე ზრუნვის გამარტივება