კლინიკა ინ ვიტრო

ჩვენს კლინიკაში თქვენ საშუალება მოგეცემათ მიიღოთ თანამედროვე გაიდლაინებსა და პროტოკოლებზე დამყარებული სერვისები. ჩვენი სრულად ინტეგრირებული მიდგომა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვაკონტროლებთ ჩვენი პაციენტების თითოეულ ნაბიჯს კონსულტაციიდან დაწყებული და საბოლოო შედეგით დამთავრებული.
ჩვენ გვაქვს ინ ვიტრო განაყოფიერების 20 წლიანი გამოცდილება, ჩვენი კლინიკის ექიმები არიან საერთაშორისო დონეზე აღიარებულნი, რომლებთაც გავლილი აქვთ შესაბამისი ტრენინგები ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენთვის პრიორიტეტულია პაციენტ-ცენტრული მიდგომა და მომსახურების ხარისხის მუდმივ გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგვაჩნია ხარისხის კონტროლის გარე სისტემა იმისათვის, რომ ვუზრუნველყოთ ჩვენი პაციენტების კმაყოფილების მაქსიმალური ზღვარი.