ადამიანის გენომი და ჯანმრთელობა - მეორე საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოში - ტრანსლაციური მედიცინა ომიკების ერაში

გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ლავროვი წარსდგება მოხსენებით ,,High throughput sequencing in human reproduction"