გენეტიკოსის კონსულტაცია

გენეტიკური მრჩევლები მუშაობენ მედიცინის ბევრ სფეროში, მათ შორის კიბო, პრენატალური, პედიატრიული და მოზრდილები. მრავალი გენეტიკური მრჩეველი სპეციალიზირებულია ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა კარდიოლოგია, ნევროლოგია და უშვილობა, მრავალი სხვათა შორის.

ექიმი გენეტიკოსი ეხმარება პაციენტებსა და ოჯახებს გაერკვნენ გენეტიკის რთული საკითხებსა და მათ სპეციფიკაში.
ექიმი გენეტიკოსის ერთ-ერთი ფუნქციაა, სწორად მოახდინოს გენეტიკური ტესტის ინტერპრეტაცია და პაციენტს მათთვის გასაგებ ენაზე განუმარტოს რას ნიშნავს კონკრეტული ტესტის შედეგი მათთვის.