COVID - 19 (ახალი კორონა ვირუსი) ტესტი

ტესტისრება ახალი კორონა ვირუსზე (COVID-19) შესაძლებელია გენეტიკის ეროვნულ ლაბორატორიაში. 

ტესტის ჩასატარებლად საჭიროა წინასწარ ჩაწერა, რის შემდეგაც ჩვენი მობილური ჯგუფი, მითითებულ მისამართზე თავად მოგაკითხავთ და აიღებს ტესტირებისათვის საჭირო ბიოლოგიურ მასალას.