არაინვაზიური პრენატალური ტესტი „იონა“ (NIPT)

არაინვაზიური პრენატალური ტესტი (NIPT) თანამედროვე, სრულიად უსაფრთხო და სანდო ტესტია, რომელიც ორსულის სისხლის მეშვეობით განსაზღვრავს იმ რისკებს, რომელებიც დაკავშირებულია დაუნის, ედვარდსის და პატაუს სინდრომების განვითარებასთან. ამავე ტესტით პაციენტის სურვილისამებრ შესაძლებელია მუცლად მყოფი ნაყოფის სქესის დადგენა.