მემკვიდრეობითი სიყრუის კვლევა

თანდაყოლილი სიყრუე შესაძლოა იყოს როგორც მემკვიდრეობითი, ასე შეძენილი. თუმცა თანდაყოლილი სიყრუის 50% გამოწვეულია GJB2 გენის მუტაციით. მოლეკულური დიაგნოსტირება პაციენტს ეხმარება თავიდან აირიდოს არასაჭირო მედიკამენტების მიღება და დაგეგმოს ჯანმრთელი ბავშვების ყოლა ოჯახში.