ფენილკეტონურია (PAH 9 მუტაცია)

ფენილკეტონურია საკმაოდ ხშირი და მძიმე, მაგრამ განკურნებადი დაავადებაა. ადრეული დიაგნოზი გვეხმარება სპეციალური დიეტის შერჩევასა და ბავშვებში მენტალური დარღვევების ჩამოყალიბების პრევენციაში.