ზურგის კუნთების ატროფიის კვლევა

ყველაზე გავრცელებული აუტოსომურ-რეცესიული დარღვევა ზურგის კუნთების ატროფიის 1-4 ტიპებია. პაციენტებს არ შეუძლიათ სიარული და ჯდომა. ზურგის ტვინის, ვენტრალური რქების მამოძრავებელი ნეირონების თანდათანობითი გადაგვარება პროქსიმალური კუნთების ატროფიას იწვევს. მწვავე შემთხვევებში კი, რესპირატორული სისტემის კუნთების პარალიზის გამო ხშირია გარდაცვალების შემთხვევები.